heerlijkheid Baarsdorp

Gebied

Het gebied van de heerlijkheid Baarsdorp strekt zich uit van 's-Heer Arendskerke en Goes in het noorden, tot aan Sinoutskerke en Heinkenszand in het zuiden. Een unieke situatie is dat de heerlijke rechten van Baarsdorp ook betrekking hebben op de heerlijkheid Sinoutskerke en op een deel van de heerlijkheid 's-Heer Abtskerke.

Tot zeer recent werd er bij de bepaling van de omvang van het heerlijkheidsgebied gebruik gemaakt van de kaart die Hattinga in 1753 maakte van Zuid-Beveland. In het besef dat er destijds geen geavanceerde technische hulpmiddelenen beschikbaar waren om een landkaart te maken, is de Hattingakaart verbazend nauwkeurig te noemen.

Niettemin volstaat een dergelijke kaart niet in de moderne tijd, reden waarom er met medewerking van het Kadaster een nieuwe kaart is gemaakt. Daarbij is uitgegaan van de gemeentekaart van de voormalige gemeente 's-Heer Abtskerke, die de heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp en 's-Heer Abtskerke grotendeels omvatte.

vrijwilligerswerk Goes en Borsele

Actuele kaart

Op het bijgaande kaartje ziet u een impressie van het gebied van de heerlijkheid Baarsdorp. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Indien u een precieze overzichtskaart wenst te ontvangen of indien u wilt weten met welke rechten uw perceel is belast, neem dan contact met ons op.

Alle percelen die zich binnen de heerlijkheidsgrenzen bevinden zijn in beginsel belast met een of meer nog bestaande heerlijke rechten. Het ligt in de verwachting dat op termijn alle rechten zullen worden geregistreerd bij het Kadaster, voor zover dit nog niet is gebeurd.

heerlijkheid Baarsdorp
Heerlijkheid Baarsdorp