titel heerlijkheid Baarsdorp

Titel

Heerlijke rechten | Titel
De titel Heer/Vrouwe van Baarsdorp

Traditioneel wordt de enig eigenaar van de heerlijke rechten "heer van X" of "vrouwe van X" genoemd, waarbij X dan staat voor de naam van de heerlijkheid. Oorspronkelijk was dit de aanspreektitel van ridders, die later ook voor eigenaren van heerlijkheden werd gebruikt. Is er sprake van een gemeenschappelijk eigendom, noemen de eigenaren zich heer of vrouwe in/tot, gevolgd door de naam van de heerlijkheid.

Titel heer/vrouwe

Door vererving, schenking, koop en veel toeval kwam de heerlijkheid Baarsdorp in eigendom van mevrouw M.J. van Huykelom van de Pas. De door haar gevoerde titel is "Vrouwe van Baarsdorp en in Sinoutskerke". Het is voor het eerst sinds de dertiende eeuw dat de heerlijkheid Baarsdorp slechts één eigenaar heeft.

Naamgebruik

Ten tijde van het Ancien Régime (tot 1795) was het gebruikelijk dat de naam van een heerlijkheid werd toegevoegd aan de familienaam van de eigenaar. Op die manier zijn veel dubbele achternamen ontstaan. Sinds 1858 mag de naam van een heerlijkheid niet meer officieel aan een achternaam worden toegevoegd. Achternamen kunnen in Nederland slechts bij Koninklijk Besluit worden gewijzigd.

Niettemin komt het in de praktijk nog veelvuldig voor dat eigenaren van heerlijkheden informeel de naam van een heerlijkheid aan hun geslachtsnaam toevoegen. Een dergelijke dubbele achternaam naam is niet officieel geregistreerd, maar past wel in een eeuwenlange traditie. In Nederland's Adelsboek en Nederland's Patriciaat worden (informele) namen met heerlijkheden vermeld, net als de titel "heer/vrouwe van".