Wapen van de heerlijkheid Baarsdorp

Wapen

Heerlijke rechten | Wapen
Het heerlijkheidswapen

Omdat de heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp sinds de zestiende eeuw dezelfde eigenaren hebben gehad, werd er vroeger nog wel eens geschreven over de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp. Toch waren zijn afzonderlijke juridische entiteiten. Alleen de heerlijkheid Baarsdorp had een eigen wapen.

wapen van Baarsdorp

Het wapen van de heerlijkheid Baarsdorp wordt beschreven als “in sabel een dwarsbalk van zilver, over alles heen een schuinkruis van keel“.

Oorsprong van het wapen

Oorspronkelijk was dit het wapen van het geslacht van Baersdorp, naar eigen zeggen een zijtak van het geslacht van Borssele. Of dat daadwerkelijk zo is wordt bewijfeld. Het wapen van het geslacht van Borssele is niettemin terug te zien in het wapen van de Van Baersdorps. Nadat dit geslacht was uitgestorven bleef het wapen in gebruik als wapen van de heerlijkheid Baarsdorp. Een heerlijkheidswapen is iets anders dan een familiewapen. In het verleden kwam het wel eens voor dat een familiewapen later een heerlijkheidswapen werd, zoals in het geval van het wapen van Baarsdorp. In Nederland is het usance dat bezitters van heerlijkheden het wapen daarvan als hartschild of als vrijkwartier bij hun familiewapen voegen. Bij verlies of verkoop van zo'n heerlijkheid verdwijnt een dergelijk schildje of vrijkwartier weer.

Hoge Raad van Adel

Op 31 juli 1817 is het wapen bevestigd door de Hoge Raad van Adel voor de in 1816 opgeheven gemeente Sinoutskerke en Baarsdorp. Tot 2014 was het mogelijk ook een heerlijkheidswapen bij Koninklijk Besluit te laten bevestigen.

Nadat een heraldicus bezwaar had gemaakt tegen de verlening van wapens van kerkelijke instellingen, heeft toenmalig minister Plasterk besloten dat wapenbevestiging en -verlening voor privaatrechtelijke instellingen voortaan achterwege dient te blijven. Aangezien heerlijkheden door de overheid tegenwoordig als privaatrechtelijke instellingen worden beschouwd, kwam hiermee ook een eind aan de wapenbevestigingen van heerlijkheidswapens.

In 2018 hebben leden van de familie Van Huykelom van de Pas zonder succes een verzoekschrift ingediend bij de Hoge Raad van Adel, om wapenbevestiging voor heerlijkheden weer mogelijk te maken.