s-Heer Abtskerke als heerlijkheid

Situatie in 's-Heer Abtskerke

In de heerlijkheid van 's-Heer Abtskerke bestaat nog een visrecht dat door de eigenaar wordt verhuurd. De eigenaar is James de Vries van 's-Heer Abtskerke. Met uitzondering van het visrecht zijn aan de heerlijkheid 's-Heer Abtskerke geen rechten meer verbonden.

Toch bestaan er op de Gerbernesseweg nog andere heerlijke rechten: het plantrecht alsmede de rechten van grasetting en schapendrift. Deze horen bij de heerlijke rechten van Baarsdorp. Dat levert een unieke situatie op, want normaliter zouden alle rechten aldaar aan de ambachtsheer van 's-Heer Abtskerke toekomen.

's-Heer Abtskerke'
's-Heer Abtskerke

Hoe en wanneer de rechten op de Gerbernesseweg onderdeel werden van de heerlijke rechten van de heerlijkheid Baarsdorp is onbekend. Vermoedelijk is dat ook niet meer te achterhalen. Een gemeente-secretaris van Heinkenszand besloot namelijk in 1850 alle oude archieven, waaronder die van diverse Bevelandse heerlijkheden, op te ruimen.

Het meest voor de hand liggend is dat de huidige situatie is ontstaan in 1752. In dat jaar is de molen van Nisse aan de Gerbernesseweg gebouwd, terwijl deze in de heerlijkheid 's-Heer Abtskerke is gelegen. De molen werd door laatstgenoemde heerlijkheid gebruikt, maar ook door Baarsdorp en Sinoutskerke. Er waren derhalve vier heerlijkheden betrokken bij de molen, en in dat verband zullen de rechten op de Gerbernesseweg waarschijnlijk zijn overgedragen.

Indien u de schapendrift en/of de grasetting van ons wil huren op de Gerbernesseweg, of als u een licentie wilt kopen om een boom daar te planten, neem dan contact met ons op.

s-Heer Abtserke

Gerbernesseweg in 's-Heer Abtskerke