s-Heer Abtskerke als heerlijkheid

Heerlijkheid Sinoutskerke

Vanaf de zestiende eeuw zijn de heerlijkheden Baarsdorp en Sinoutskerke steeds gezamelijk verkocht en vererfd. Eeuwenlang werden zij aangeduid als de "heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp". Zo wordt reeds op de oudste steenrol van Bewesten Schelde van circa 1510 "Synoutskercke ende Baersdorp" ook als één heerlijkheid vermeld.

Toch zijn het altijd aparte heerlijkheden gebleven, met een eigen bestuur en een eigen rechtbank. Baarsdorp en Sinoutskerke zijn derhalve geen onlosmakelijke eenheid, ondanks de eeuwenlange gedeelde geschiedenis.

heerlijkheid Sinoutskerke
Heerlijkheid Sinoutskerke

In 1925 zijn de heerlijkheden deels gescheiden, toen meneer A.A. van Rossem het niet-exclusieve "recht tot het voeren van den titel van ambachtsheer van Sinoutskerke" kocht van de toenmalige ambachtsheren. In de koopakte werd bepaald dat aan dat recht "verder geen nadere rechten tot die ambachtsheerlijkheid behorende zijn verbonden".

De heerlijke rechten van Sinoutskerke bleven dan ook in eigendom bij de ambachtsheren van Baarsdorp. Deze rechten bestaan tot op heden nog steeds en zijn, met uitzondering van het visrecht, eigendom van de (ambachts)vrouwe van Baarsdorp. In die zin zijn Baarsdorp en Sinoutskerke nog steeds verenigd.